ෆොරෙක්ස් සිංහලෙන්

මුල සිටම ෆොරෙක්ස් ඉගෙන ගැනීමට  සිංහලෙන් ලිපි ලගදීම බලාපොරොත්තු වන්න…..

FOREX FAQ

1. Forex Trading කියන්නේ මොකක්ද?

දිනකට ඇමෙරිකානු ඩොලර් ට්‍රිලියන 4 ක සාමාන්‍ය අගයක මුදල් හුවමාරු වන ලොව ඇති විශාලතම මූල්‍ය වෙළදපොල Foreign exchange market නමින් හදුන්වනු ලබයි, එමෙන්ම Forex හෝ FX නමින්ද හදුන්වන්නේ මේ වෙළදපොලයි. මෙම වෙළදපොලෙහි ගනුදෙනු වන්නේ එක් එක් රටවලට අයත් විවිධ මුදල් ඒකකයි.

2. මෙම Forex Trading වල සිදුවන්නේ කුමක්ද ?

මෙම වෙළදපොලෙහි ගනුදෙනු වන්නේ මුදල්ය. ලොව විවිධ රටවල මුදල් ඒකක ගනු-දෙනු වීම මෙහිදී සිදුවේ. ඕනෑම මුදල් ඒකකයක් මිලදී ගැනීමට තවත් මුදල් ඒකකයක් විකිණිය යුතුවේ. මිලදී ගත් මුදල් ඒකකය විකුණා තවත් මුදල් ඒකකයක් මිලදී ගැනීමේ හැකියාවද තිබේ. එවිට ලැබෙන ලාබය හෝ පාඩුව තීරණය වන්නේ ගනුදෙනු කරන මුදල් ඒකක දෙකෙහි එම අවස්ථාවේදී පවතින විනිමය අනුපාතිකය අනුවය. එය මිලදී ගත් අවස්ථාවේ සිට විකිණීමට බලාපොරොත්තු වන අවස්ථාවේ පවතින මිල වැඩි නම් ලාබයක්ද අඩු නම් පාඩුවක්ද සිදුවේ.

3. Forex වල ගනුදෙනු වන මුදල් ඒකක මොනවද?

මෙම වෙළදපොලෙහි මුදල් ඒකක යුගල වශයෙන් ගනුදෙනු වේ. මෙම මුදල් යුගල අතරින් ප්‍රධාන මුදල් යුගල කිහිපයක් සදහන් කල හැක.

Major Pairs

EUR/USD

GBP/USD

USD/JPY

USD/CHF

Commodity Pairs

USD/CAD

USD/AUD

NZD/USD

Commodity Pairs යනුවෙන් සදහන් වන්නේ commodities වල (Gold, Silver, Oil, Sugar, Rice, Coffee)  මිල අගය ඉහල  පහල යෑම අනුව අගය වෙනස් වීම්  වලට ලක් වෙන මුදල් යුගල වලටයි.

4. Forex වෙළදපොල ක්‍රියාත්මක වන්නේ කුමන වේලාවේද?

මෙය දිනයේ පැය 24 පුරාම විවෘත වෙළදපොලකි. සති අන්තයේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ නැත. Forex දිනයක් ආරම්භ වන්නේ Sydney මුල්‍ය වෙළද මධ්‍යස්ථානය ආරම්භ වීමත් සමග වන අතර ඉන් පසු පිලිවෙලින් Tokyo , London, සහ Newyork මුල්‍ය වෙළද මධ්‍යස්ථාන ආරම්භ වේ. දිනයේ ඕනෑම වේලාවක යම් වෙළද මධ්‍යස්ථානයක් විවෘතව පවතින නිසා මෙය දිනයේ පැය 24 පුරාම ක්‍රියාත්මක වෙළදපොලකි.